DCR Terapija je kompletna regresoterapija i odnosi se na sledeće oblasti:

1. Regresiju ODNOSA
Regresija odnosa ima spoznajno-katarzični efekat oslobadjanja od negativnih emocija, predrasuda, tabua, i energije koja se stvorila kao treći činilac u odnosu. Uzrok nastanka odredjenih opterećujućih odnosa ne mora biti karmički (prošli životi), a može. Svakako efekti ove vrste regresivne terapije su izuzetni.
Tema R.O. nas može odvesti do prednatalnog perioda, perioda začeća i sl, a ukoliko je karmički odnos u pitanju može nas odvesti i do karmičkog odnosa.
Odnosi u našim životima su veoma važni elementi kao za kvalitet života, tako i za duhovni i lični razvoj, mišljenje o sebi, izražavanje talenata, uočavanje sopstvene darme.
Šablon odnosa koji gradimo, npr, sa partnerom, ima izuzetno karmički značaj – ovde se ne radi o osobi koju poznajemo iz prošlog života već o načinu stvaranja takvih odnosa koji je opterećen karmičkim dugom/rezuidima/sećanjima – i često je uzrok „nove karme“ sa novim učesnicima.

2. Regresija IDENTITETA I KRIZE IDENTITETA
je dugotrajniji proces za rad; koristi se kod fizički obolelih osoba ili pak osoba u kriznom periodu života.
Krizni period ili raskrsnica odnosi se na period života kada nastaju DILEME.

3. Regresija PORODIČNOG POLJA
Stvari iz porodičnog polja se aktiviraju uglavnom kada dodje do nasledjivanja materijalnih dobara i tada nam se uglavnom otvara polje predaka. Takodje se javlja i kod sledećih situacija:
a) nasledjivanja
b) rodjenja deteta
c) ponavljanje obrazaca iz porodičnog polja
d) rad sa nerodjenima
e) ometanja celokupne porodice u odredjenoj oblasti života

4. Regresija PROŠLIH ŽIVOTA I OSTALIH PREDNATALNIH DOGADJAJA
Regresija prošlih života je najpoznatiji sadržaj regresoterapije, i spada pod tzv. Regresiju dogadjaja. Ciljevi ove vrste regresoterapije su mnogobrojni a sve zavisi od Teme regresije. Ciljevi mogu biti sledeći:
– oslobadjanje od odredjenih duševnih stanja,
– razotkrivanja odredjenih negativnoh ishoda različitih realnih situacija;
– oslobadjanje od ponavljajućih obrazaca,
– razumevanja nastanka odredjenih bolesti – posebno psihosomatskih
– u cilju prevazilaženja odredjenih psihičkih blokada, kao što su fobije, strahovi, anksiozni napadi, depresivni intervali itd.

5. SPIRITUALNA REGRESIJA
Nju čine sledeće oblasti rada i iskustava:
a) astralni negativni uplivi – unutrašnji svetovi
b) rad sa arhetipskim figurama
c) negativni ljudski uplivi

EFEKTI REGRESOTERAPIJE PO DCR Method-u

1. osvešćivanje emocionalne uslovljenosti i tabua koja osoba poseduje – stičemo veći stepen slobode da kreiramo svoj život
2. Harmonizacija odnosa sa drugim ljudima
3. Razumevanje preslikavanja – Iz prošlosti u sadašnjost
4. znanje i spoznaja o pozicijama koje zauzimamo i lekcijama koje učimo kroz živote
5. znanje o dogadjajima iz istorije, i naše porodicne istorije, koja će nas voditi ka ispravnim i dobrim odlukama i našoj porodičnoj ulozi (zadatku)
6. eliminacije OSTATAKA iz prošlih života, koji nas uslovljavaju da ponavljamo ista iskustva kroz živote
7. Vracanje odcepljenih delova Duše – zadovoljavanje Duševnih potreba
8. Vracanje znanja, talenata i energije iz proslih života
9. Izlazak i oslobadjanje dela Duše iz odredjenih svetova
10. Otklanjanje i čišćenje od negativnih emocija, duhovnih predrasuda (I neznanja), negativnih astralnih upliva(entiteat)