Psihoterapija

 

 

 

Epistemološka terapija

 

 

 

Racionalno-emocionalna kognitivno-bihejvioralna terapija (REKBT)

 

 

 • Uverenja koja imamo o sebi, drugim ljudima i svetu koji nas okružuje naučena su tokom života, a onda kada su iracionalna i neutemeljena predstavljaju dominantan izvor patnje. Ova uverenja se mogu menjati tako da za ishod imaju fleksibilniji i otvoreniji pogled na život i svet, što dalje dovodi do pozitivnih promena u emocionalnom i ponašajnom aspektu funkcionisanja.
 • Naša uverenja su tesno povezana sa time kako se osećamo, odnosno ponašamo. Stoga događaji, sami za sebe, nemaju uticaja na naš unutrašnji svet, već od naših interpretacija tih događaja zavisi kakve će emocionalne posledice i promene u ponašanju određeni događaji doneti.
 • REKBT je usmeren na sada i ovde. Kao takav, on omogućava klijentima da otkriju svoja uverenja i procene njihovu utemeljenost i korisnost u datom trenutku.
 • Svako od nas je odgovoran za to kako se oseća i ponaša. Reakcije drugih ljudi i događaji sami po sebi ne oslobađaju nas odgovornosti za to kako se osećamo i ponašamo. Zato svaki pojedinac može da bira (i nauči) kako da se postavi spram onoga što mu se dešava.

 

 • Anksiozni poremećaji (panični poremećaj/panični napadi, specifične fobije, opsesivno-kompulzivni poremećaj, socijalna anksioznost, generalizovani anksiozni poremećaj i slično)
 • Depresija
 • Hipohondrija
 • Ljubomora
 • Odlaganje (prokrastinacija)
 • Poremećaji ishrane (anoreksija i bulimija)
 • Poremećaji ličnosti
 • Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenata
 • Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)
 • Prekid ljubavne veze ili razvod
 • Problemi u partnerskim i porodičnim odnosima
 • Seksualne disfunkcije
 • Upravljanje stresom

Transakciona analiza (TA)

 

 

 • Roditelj je ego stanje u kom osoba misli, oseća se i ponaša na način na koji su to činili njeni roditelji ili druge roditeljske figure. Ova forma oponašanja javlja se nesvesno.
 • Odrasli je ego stanje koje karakterišu misli, emocije i ponašanja u skladu sa aktuelnom situacijom, i oslanja se na kapacitete osobe kao odraslog ljudskog bića.
 • Dete je ego stanje koje preslikava misli, emocije i ponašanja usvojena u detinjstvu.

 

Scroll to Top