Obuhvata rad na prepoznavanju, analizi, uvažavanju, usaglašavanju: potreba, verovanja, stavova, sličnosti i različitosti ličnih i partnerovih, i donošenje odluke o zajedničkom življenju. Razumevanje partnerske relacije kroz analizu: emocija, komunikacije, sadašnjih i budućih uloga, životnih ciljeva i planova, zadovoljstva partnerskim odnosom predstavlja prevenciju razdvajanja i razvoda.