Nalaz i mišljenje lekara specijaliste psihijatra podrazumeva procenu psihičkog stanja klijenta u svrhu utvrdjivanja sposobnosti za smeštaj u dom za stara lica, pokretanje postupka za oduzimanje poslovne sposobnosti ili zahteva za tudju negu i pomoć.
Ova usluga može se pružiti kako u ordninaciji tako i u kućnim uslovima.