Medicinska nutritivna terapija podrazumeva specijalan tip ishrane za pojedina stanja i bolesti: gojaznost, kardiovaskularne bolesti, dijabetes, masna jetra, giht, anemija, bolesti gastrointestinalnog trakta, anoreksija, bulimija. To znači da se pacijentu daju grupe namirnica i količina koju sme da koristi u toku dana shodno bolesti, antropometrijskim karakteristikama(telesnoj masi, visini i obimu struka), i energetskim potrebama. Osim toga, pacijent dobija i individualni primer jelovnika na osnovu preporučenih namirnica i količine