U terapijskom prostupu lečenja bolesti zavisnosti (Alkoholizam, narkomanija, kockanje, zavisnost od hrane, zavisnost od seksa) koristi se jedna ili kombinacija dve ili tri vrste terapija, koje se prilagođavaju svakom klijentu pojedinačno. U radu, koriste se sledeće vrste terapija: Sistemska porodična (bračna, partnerska) psihoterapija,Individualna psihoterapija, Medikamentozna terapija , Grupna psihoterapija.