Da bi se tretman potpuno prilagodio životnom stilu klijenta, Epistema omogućava i lečenje u kućnim uslovima. Ova kompleksna usluga podrazumeva više vrsta tretmana, koji imaju za cilj adekvatno reagovanje na potrebe klijenta, što je brže moguće. Reč je o redovnim posetama našeg stručnog tima, koje mogu biti i svakodnevne, zatim o čuvanju i zbrinjavanju klijenta u kućnim uslovima, asistenciji stručnih lica i psihoterapijskom tretmanu.

Redovni dolasci stručnog tima

Epistema omogućava da se terapija, bilo da je reč o primeni lekova ili psihoterapijskom tretmanu, sprovodi u kućnim uslovima. Način sprovođenja i dinamika ovakvog vida terapije određuje se na početnom pregledu, a modifikuje tokom samog procesa po potrebi, kako bi uvek bila maksimalno prilagođena trenutnom stanju i potrebama klijenta.

Čuvanje i zbrinjavanje klijenta u kućnim uslovima

Kako neke vrste problema, poput težih depresivnih epizoda ili demencije, u određenom trenutku zahtevaju stalni ili povremeni nadzor stručnih lica, Epistema vam stoji na raspolaganju 24 časa dnevno. Ukoliko se odlučite za ovaj tip usluge, naše stručno osoblje boraviće u vašem domu tokom celog dana ili samo u dogovorenim terminima, i tako omogućiti stalni ili povremeni nadzor klijenta, dok će lekar specijalista dolaziti u posete s vremena na vreme kako bi pratio napredak terapije.

Asistencija stručnog tima

Neretko se dešava da određene vrste psihičkih tegoba budu praćene problemima u odnosima sa drugim ljudima ili pri organizaciji sopstvenog vremena i ispunjavanju svakodnevnih obaveza. Svesni negativnih posledica koje ovo može da ima, odlučili smo da ponudimo i uslugu asistencije stručnih lica – lekara, medicinskih tehničara ili psihologa – kako bi kvalitet svakodnevnog funkcionisanja bio što manje narušen u procesu prevladavanja životnih poteškoća sa kojima se klijent suočava.

Psihoterapija u kućnim uslovima

Iako se psihoterapijske seanse dominantno odigravaju u samoj ordinaciji, u određenim situacijama moguće je izmestiti ovu vrstu tretmana u kućne uslove. Bilo da postoje objektivne prepreke zbog kojih klijent nije u prilici da posećuje našu ordinaciju – kakve su recimo slaba pokretljivost ili pak izražena anksioznost ili depresija – ili mu je naprosto psihoterapijski rad udobniji kada se odvija u okruženju doma, stručni tim Episteme će izaći u susret potrebama klijenta i tretman organizovati u kućnim uslovima.