Grupna psihoterapija sa elementima psihodrame je oblik terapije u kojoj klijent u okviru grupe, uz pomoć terapeuta i drugih članova, dobija mogućnost da istraži svoje probleme, pronalazi nova rešenja i uvežbava nova funkcionalna ponašanja. Grupe su osmišljene kao zatvorene grupe u kojima se isti članovi sastaju jednom nedeljno na seansama trajanja 90-120min. Klijenti koji su zainteresovani za ovakav vid psihoterapije mogu nas kontaktirati radi zakazivanja pripremnih intervjua na kojima će se detaljnije upoznati sa principima i mogućnostima grupne psihoterapije, i uz pomoć terapeuta razmotriti odluku o uključivanju u grupu.