Čovek veoma lako i neprimetno sklizne iz svakodnevnog, lepog i srećnog života u „tamni vilajet“. Početak 2010.godne je predskazivao dobru i uspešnu godinu. Privodila sam kraju izradu subspecijalističkog rada, duga veza se kretala u smeru zajedničkog života. A onda je došao jun te iste godine. Veza se završila raskidom i povratkom kući posle mesec dana zajedničkog života. Postala sam specijalista Ishrane zdravih i bolesnih ljudi, ali i upoznala pravo lice moje mentorke.
Sve sam ja to sa osmehom „prevazilazila“, ali su se kilogrami topili a ja postala“ kost i koža“. Polako sam tonula. Sa današnjeg gledišta sam bila u „blagoj“ depresiji koju niko nije mogao da primeti, a ni danas kada to nekome kažem gleda me sa čudjenjem i nevericom.
Lako se sklizne u „tamni vilajet“.
U toku leta 2013.godine koleginica mi je rekla da kupim knjigu „Reiki-put ka sebi“, i već posle prvih par strana ja sam znala da sam našla put ka sebi. U septembru 2013.sam krenula na put svetlosti. Na početku sam mislila da ću završiti samo prvi stepen Usui Reiki-ja, sebi da pomognem, ali kada se krene na put onda se ide do kraja, ili do novog početka, nove spoznaje sebe.
Danas sam potpuno druga osoba u odnosu na septembar 2013.godine i fizički i psihički i duhovno. Pokrenula sam mnoge moje prijatelje da krenu ovim putem, a neke druge i iscelila. Ali najsrećnija sam jer svoje znanje Reikija delim sa studentima Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu u okviru nekih predmeta na osnovnim i specijalističkim studijama.
ŠTA JE REIKI?
Reiki je jednostavna metoda prirodnog lečenja duha, duše i tela pomoću životne energije(ŽE), postavljanjem dlanova na delove tela osobe(tretman) ili na sopstveno telo (autotretman). To je način lečenja koji je poznat oduvek, ali je u 19.veku sistematizovao dr Mikao Usui.
Naše telo je čista energija, materijalizovana vibracija. Kao takvo bi trebalo da propušta i koristi životnu energiju. Medjutim, blokadom energetskih kanala to provodjenje je svedeno samo na 5%. Reiki obukom aktiviraju se enrgetski kanali osobe(terapeuta) i ona počinje da koristi ŽE u „punoj snazi“. Znači, REIKI JE SPOSOBNOST AKTIVIRANJA, USMERAVANJA I PROVODJENJA UNIVERZALNE ŽIVOTNE ENERGIJE U CILJU USPOSTAVLJANJA ENERGETSKE RAVNOTEŽE.
Reiki praktičar može da usmeri energiju na sebe i druge ljude, pri čemu dovodi do dotoka ŽE u sve delove našeg fizičkog i energetskog tela koje nas okružuje (bioplazmatsko polje), dubokog opuštanja, otklanjanja energetskih blokada, oslobadjanja od toksina, podizanja naših vibracija. Reiki može da se primeni i za biljke, životinje, predmete, životne situacije.
ISTORIJA REIKIJA
Informacije, koje potvrđuju postojanje veštine korišćenja Univerzalne životne energije, datiraju od pre 2500godina. Reiki se pominje u Sanskritskim sutrama, u spisima monaha s Tibeta, iz Indije, Kine i u radovima istaknutih duhovnih učitelja širom sveta. Među zemljama koje su koristile Reiki nalaze se Indija, Tibet, Kina, Egipat, zemlje Južne Amerike, Grčka, Rim.
Znanja o veštini primanja Životne energije bila su izgubljena jedan duži vremenski period. Do toga je došlo iz više razloga, ali jedan od njih jeste taj što znanja o Reikiju nisu bila dostupna širokim masama. Veština je na neki način bila privilegovana, čuvala se u mističkim školama i manastirima starih kultura. Ovladavanje tom veštinom uglavnom je bilo rezervisano samo za odabrane, po pravilu za duhovne vođe, istaknute sveštenike i monahe. Početkom XX veka, Japanac dr Mikao Usui, čovek izuzetnih duhovnih vrednosti i intelektualnih sposobnosti proveo je skoro 10 godina u istraživanjima i putovanjima širom sveta kako bi došao do svih mogućih izvora koji su upućivali na čovekovo ovladavanje tom „čudesnom“ veštinom i sastavio jednostavnu tehniku prenošenja i primene veštine kanalisanja Univerzalne životne energije koju je nazvao Reiki.
U Srbiji je 2007.godine Reiki priznat kao metoda prevencije bolesti u okviru Tradicionalne medicine, a u Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka Tradicionalne medicine („Sl.glasnik RS“br.16/2018) je uvrštena u metode prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije. Prema ovom pravilniku Reiki metodom u terapeutske svrhe se mogu baviti samo medicinski radnici koji su završili II b stepen obuke, a prenošenjem znanja i „podešavanjem“ na Reiki energiju svi koji su završili Učiteljski stepen(IV stepen Reikija). Da bi neko postao Reiki Učitelj potrebno je 3-7 godina praktikovanja i prolazak kroz četiri stepena obuke.
Terapeutski i učiteljski rad je veoma ozbiljan rad iz više razloga. Ako govorimo o terapeutu/učitelju: nedovoljnim radom na sebi terapeut ne može da pomogne klijentu, neetičkim ponašanjem krši Zakone Univerzuma; mora da bude diskretan i etičan; i da svoje klijente uputi da rade na sebi jer ni jedna terapija neće pomoći ako klijent ne radi na sebi.
KAKO REIKI DELUJE
Reiki metoda pozitivno deluje na različite elemente našeg organizma. Sve pozitivne efekte koji nastaju možemo podeliti u opšte, fiziološke, psihološke i biohemijske.
Opšti efekti reiki metode obuhvataju jačanje imuniteta, povećanje vitalnosti organizma, podmlađivanje, produženje životnog veka, povećanje nivoa koncentracije i pamćenja, osetno ispunjenje pozitivnom energijom i optimizmom, privlaćenje pozitivnih prilika i uspeha na poslovnom i privatnom planu.
Fiziološki efekti su takođe prisutni od kojih kao najvažnije možemo navesti smanjenje srčanog pulsa, usporavanje ritma disanja, normalizacija krvnog pritiska. Takođe, kardiovaskularne, respiratorne i gastrointestinalne funkcije se poboljšavaju, a spavanje i telesna težina se normalizuje.
Reiki prvenstveno utiče na ljudsku psihu.
Psihološki efekti koji su zabeleženi kao pozitivni obuhvataju bolju koordinacju pokreta, bolje raspoloženje, osećaj zadovoljstva samim sobom i okolinom, nivo kreativnosti i drugi.
Trebali bi se uzeti u obzir i biohemijsk efekte. Opada nivo glukoze, HDL holesterol se povećava, LDL holesterol se smanjuje, a takođe se povećavaju i hemoglobin, uravnotežava bela krvna loza.
Reiki ima i preventivno i kurativno dejstvo na psiho-fizičko stanje organizma.
Naš organizam, da bi pravilno funkcionisao, trebalo bi da bude u ravnoteži. Bolest se javlja remećenjem te ravnoteže bakterijam, virusima, toksinima ili psihosomatskim poremećajima.
Bakterije i virusi su normalno prisutni u našem telu, neke bakterije su čak i korisne, ali ako se poremeti ravnoteža dolazi do ispoljavanje njihovog štetnog dejstva.
Toksini iz različitih izvora(hrana, piće, voda, vazduh…)stalno prolaze kroz naš organizam i neutrališu se, medjutim u trenutcima disbalansa može doći do ispoljavanje njihovog štetnog dejstva.
I najnoviji i najpotentniji štetni agens danas je stres koji dovodi do najtežih poremećaja i bolesti ukoliko ne znamo odbrambene mehanizme.
Kako Reiki promoviše zdravlje?
Prvo, što nas oslobađa od bolesti: sprečava i leči bolest. Onda nam pomaže da rastemo emotivno, mentalno i duhovno, dajući nam divne prednosti zdravlja u širem smislu. Preventivne i lekovite osobine Reiki se mogu smanjiti na dva jednostavna principa: čišćenje meridijana i balansiranje čakri da bi se postigao skladn protok energije.
Kontraindikacije u radu: klijenti koji su na terapiji insulinom(ovde može da se radi tretman ali bi trebalo biti obazriv jer Reiki smanjuje šećer); kod osoba koje nose pejsmeker; kod komatoznih; kod osoba koje su pod dejstvom anestezije; osobe koje koji voze; kod trudnica u prvom trimestru trudnoće. Kod osoba koje su u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom opijata Reiki tretman može da izazove čišćenje koje može da izgleda dramatično i da izazove paniku.
Iz ličnog iskustva na prvi Reiki tretman ili na edukaciju obično se javljaju osobe koje su izgubile veru u „klasičnu“ medicinu i traže spas u Tradicionalnoj medicini, ali i osobe koje traže odgovore na neka pitanja koje im zvanična nauka nije mogla dati (medjutim ovo se već menja kako u medicini tako i u drugim naukama). Na našim prostorima još uvek su retki oni koji na tretman dolaze prevencije radi, znači kao i u klasičnoj medicini ljudi se na tretman jave tek kad nešto zaboli. Medjutim, ovde se MORA naglasiti da Reiki nije čaroban štapić i da ishod tretmana zavisi mnogo i od osobe koja dolazi na tretman tj.da li ona stvarno želi da se isceli.
BROJ TRETMANA ZA ISCELJENJE
Za razliku od klasične medicine broj tretmana je individualan. Zavisi od stanje osobe, bolesti, njene želje za isceljenjem, njene vere u nas.
Najbolji rezultati se postižu kombinovanjem klasične medicine i Reikija, ali drugih duhovno-medicinskih metoda. I ne bi trebalo zaboraviti da se osobe koje dodju na tretman upute da samostalno rade na sebi, jer niko im ne može pomoći ma koliko dugo radi sa osobom i na njoj a ona ne žele da pruže korak napred.
Pre sprovodjenja tretmana dobro je odraditi dijagnostiku koja se sprovodi prelaženjem kroz aurično polje osobe. Iskusan terapeut će osetiti promenu u energetskom polju i vibracijama i na taj način utvrditi gde postoji energetski disbalans. Onda se pristupa tretmanu. Terapeut prvo aktivira Reiki tj.jači prolaz životne energije kroz dlanove, a onda postavlja dlanove na odredjene pozicije na telu osobe.Vreme trajanja tretmana nije fiksno, zavisi od toga šta želimo da postignemo. Ukoliko se radi ceo tretman onda traje od 45-60 minuta, a ako se usmerimo samo na jedan organ onda od 20-30 minuta. Ruke se drže na odredjenoj poziciji od 3-5 minuta, ali može i duže ukoliko to terapeut oseti.
Terapeuta i Učitelja bi trebalo birati intuitivno. I na kraju uvek se pita za cenu. Terapija je 2000 rsd, a seminari zavise od Učitelja do Učitelja.
Pet Reiki principa koje možete ponavljati u toku dana:

Danas ne brinem! Danas očekujem sve najbolje!
Danas nisam ljut-(a)! Danas se radujem svemu!
Danas sam zahvalan-(na) za sve!
Danas radim pošteno (i na sebi)!
Danas sam ljubazan-(na) i dobronameran-(na) prema svima!
Autor : Mr sc.med.dr Veroslava Stanković, spec.ishrane zdravih i bolesnih ljudi
Regresoterapeut po DCR Metodi
Hipnoterapeut
Tibetanski Reiki-Master/Učitelj
Originalni Reiki Master/Učitelj
ThetaHealing terapeut
PranicHealing terapeut
ReconnectiveHealing terapeut
Kristaloterapeut