Početak zajedničkog života, brak i radjanje deteta predstavljaju prelomne trenutke u životu svakog čoveka. Ti dogadjaji mogu da dovedu do rasta ili nastanka traume. Sva neuskladjena, razorna energija trebalo bi da se rastvori da bi osoba ušla u miran period i sebi i svom detetu obezbedio mirniji život sa što manje karmičkog duga.
U okviru ove terapije primenjuju se: regresija odnosa, regresija porodičnog polja i prenatalna regresija.
Odnosi u našim životima su veoma važni elementi kao za kvalitet života, tako i za duhovni i lični razvoj, mišljenje o sebi, izražavanje talenata, uočavanje sopstvene darme itd. Regresija partnerskih odnosa ima spoznajno-katarzični efekat oslobadjanja od negativnih emocija, predrasuda, tabua, i energije koja se stvorila kao treći činilac u odnosu.
Pripadanje porodičnom polju je snažna potreba svakog čoveka. Sa ulaskom u zajednički život i brak osoba počinje da pripada i nekom drugom porodičnom polju osim onom u koje je dospela rodjenjem. Ukoliko ne reši odnose, veze i blokade svog porodičnog polja, teško da će uspeti da se snadje u novom.
Posle sklapanja braka okolina, porodica i na kraju sami roditelji očekuju potomstvo. Često se dešava, iako su roditelji zdravi, da ne dolazi do začeća. Zato se primenjuje prenatalna regresija. Ova regresija predstavlja prolazak oba roditelja kroz period pre njihovog začeća i odnosa izmedju njihovih roditelja, samog začeća, trudnoće i na kraju čina njihovog radjanja. Na ovaj način se otklanjaju strahovi, tabui, i karma vezana za radjanje i decu.

Autor : Mr sc.med.dr Veroslava Stanković, spec.ishrane zdravih i bolesnih ljudi
Regresoterapeut po DCR Metodi
Hipnoterapeut
Tibetanski Reiki-Master/Učitelj
Originalni Reiki Master/Učitelj
ThetaHealing terapeut
PranicHealing terapeut
ReconnectiveHealing terapeut
Kristaloterapeut