Redovna profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bavi se temama iz oblasti psihijatrijske sociologije, socijalne psihijatrije, porodične psihoterapije i bolesti zavisnosti. Radila je u Institutu za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” u Beogradu. Porodični je i bračni (partnerski) terapeut i u svom praktičnom radu primenjuje sistemsku porodičnu terapiju i grupnu terapiju. Bila je u timu Kluba lečenih zavisnika i Kluba mladih. Ima dugogodišnju praksu u privatnom psihoterapijskom radu.
Autorka je knjiga: Alkoholizam u porodici i porodica u alkoholizmu, Čovek i alkohol u društvu, od podsticanja do odbacivanja, Aktivno starenje u Beogradu i koaturka monografije Mladi –naša sadašnjost, istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji. Trenutno radi na knjizi Samoubistvo – različiti diskursi. Autorka je značajnog broja radova objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima. U slobodno vreme vozi rolere i trenira power up. Pobornik je aktivnog življenja i starenja.