Medicinski fakultet u Beogradu završio 1990. godine. Specijalista od 1997. Magistrirao 1999. i na istom fakultetu doktorirao 2003. godine. 2007. odbranio je i specijalistički rad iz oblasti menadžmenta u zdravstvu. Dr Milić je izabran u zvanje docenta na Fakultetu humanističkih nauka 2008. godine, na predmetu Opšta psihopatologija. Naredne godine prelazi na Stomatološki fakultet u istom zvanju, da bi 2014. godine bio izabran u zvanje vanrednog profesora za klinički predmet Neuropsihijatrija. U svojoj matičnoj ustanovi KPB „Dr Laza Lazarević”, od 1993. do 2005. godine bio načelnik u dva navrata, da bi od 2005. do 2014. godine bio imenovan za direktora jedne, a zatim i druge velike zdravstvene ustanove. Po isticanju mandata se vratio u KPB „Dr Laza Lazarević” na mesto upravnika sektora, da bi 2017. otvorio ovu ordinaciju. Autor je više naučno-stručnih radova iz oblasti psihijatrije, kao i dve monografije – „2+2=4 (Psihološki vodič za svaki dan)“ i „Ostrva svesti“, zatim udžbenika psihijatrije i psihološkog romana „Mudrac“. Ovlašćeni je sudski veštak za oblast psihijatrije i sertifikovani REKBT terapeut. Poslednjih godina posvećen je razvoju i primeni novog psihoterapijskog pravca – Epistemološke terapije. Voli znanje kao takvo, uživa u pecanju, šahu, „teškoj” literaturi (filozofija, klasična književna dela, teološke knjige) i filmovima.