Završila Medicinski fakultet u Beogradu 2008. godine. Mlad specijalista, trenutno na doktorskim studijama iz neuronauka. Kroz specijalistički staž u raznim specijalizovanim ustanovama stekla bogato iskustvo u radu sa psihijatrijskim poremećajima. Posebno je interesuje rad sa osobama koje imaju problema sa anksioznošću, kao i osobama koje boluju od psihotičnih poremećaja. Autor je i koautor većeg broja stručno-naučnih radova. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom, uz poznavanje osnova nemačkog i španskog. Voli slikarstvo, arhitekturu, putovanja. Hobi joj je ronjenje.