Miloš Lazarević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde trenutno pohađa doktorske studije iz Neuronauka. Kliničko i psihoterapeutsko iskustvo stekao je kroz rad na Klinici za psihijatriju „Dr Laza Lazarević“; Klinci za psihijatriju KCS i Bolnici za psihijatriju KBC-a „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“. Od 2012. godine samostalno i koterapeutski vodi psihodramske grupe pod supervizijom na odeljenju, u dnevnoj bolnici i abmulantno. 2013. godine je stekao sertifikat naprednog nivoa REBT edukacije Instituta Albert Elis iz Njujorka, i radi kao REBT savetnik. Učestvovao je i prezentovao svoj rad na više
nacionalnih i inostranih kongresa.