Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1993. Specijalista od 1999. godine, dr Davidović ima bogato iskustvo u psihijatrijskom i psihoterapijskom radu sa različitim profilima psihijatrijskih poremećaja. Trenutno je na užoj specijalizaciji iz sudske psihijatrije. Autor je i koautor više stručno-naučnih radova iz oblasti psihijatrije. Osim profesionalnih i humanističkih interesovanja, zaljubljenik je u džez muziku, najradije i dalje čita ruske klasike, kada stigne voli da ode u pozorište ili bioskop.