Studije medicine je završila 2008. godine u Beogradu, specijalista psihijatrije od 2015. godine. Kao doktor medicine radila je u Ustanovi za decu i mlade „Sremčica“, i u Domu zdravlja „Zvezdara“. Psihoterapijsko usmerenje dr Popović je primarno transakciono-analitičko. Ima iskustva u radu sa pacijentima koji boluju od raznih formi anksioznosti, depresije kao i psihotičnih poremećaja. Vise godina radila je volonterski sa decom bez roditeljskog staranja i decom obolelom od malignih bolesti. Bavila se pisanim novinarstvom, a i sada piše članke o popularnim psihološkim temama. U slobodno vreme se bavi biciklizmom i plivanjem.