Edukovani je psihoterapeut savetnik u epistemološkoj terapiji i ujedno je asistentn prof Milana Milića. Poseduje širok spektar znanja iz oblasti humanističkih nauka. Završila je edukaciju za Theta Healing praktičara i stekla sertifikat Institute of Knowledge, USA. Aleksandra ima višegodišnje iskustvo u radu u zdravstvu u organizaciji rada zdravstvene službe, upravljanju ljudskim resursima, savetodavnom i konsultantskom radu. U svom psihoterapeutskom radu pretežno se bavi problemima anskioznost i depresije. Tkodje se bavi proučavanjem holističkog pristupa životu i alternativnih načina lečenja i prevencije bolesti. U slobodno vreme upražnjava pilates i Sun Yogu.