Završila je studije kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Višegodišnjim radom u Ustanovama socijalne zaštite stekla je značajno iskustvo u radu sa žrtvama porodičnog nasilja kao i u radu sa ostalim problemima iz domena socijalne zaštite. Završava edukaciju iz psihoterapijskog pravca Transakciona analiza, te u svom savetodavnom radu sa klijentima koristi ovaj terapijski modalitet. Voli šetnje i portugalski jezik. Teži ka stalnom usavršavanju i proširivanju znanja iz oblasti psihologije i psihoterapije.
Domen rada: neurotski spektar (anksioznost, stres, panika, fobije), partnerski problemi, poboljšanje kvaliteta života